Słownik

 

 • Terapia DDA i DDD (Dorosłe dzieci alkoholików, Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
 • Lęk, zaburzenia lękowe, napady paniki, niepokój
 • Depresja, smutek
 • Żałoba, żal po stracie
 • Terapia par, małżeństw, problemy w związkach
 • Gniew i agresywne zachowania
 • Poczucie krzywdy
 • Poczucie winy
 • Poczucie wstydu
 • Poczucie samotności
 • Niskie poczucie wartości
 • Brak asertywności
 • Zachowania autodestrukcyjne (zaburzenia odżywiania, uzależnienia behawioralne, samookaleczanie, negatywny stosunek do siebie)
 • Trudności w relacjach, problemy w związkach
 • Trauma
 • PTSD
 • CPTSD
 • Nerwica
 • Stres