Konsultacja

Spotkanie z psychoterapeutka, która podczas 1-2 spotkań pomoże określić problemy oraz przedstawi możliwy zakres i rodzaj pomoc.

Terapeutka na podstawie wnikliwej rozmowy i analizy zgłaszanych trudności zaproponuje optymalne kierunki i omówi możliwości pracy terapeutycznej. 

Czas trwania konsultacji 50 minut, cena 160 zł.