Zachowania autodestrukcyjne

(zaburzenia odżywiania, uzależnienia behawioralne, samookaleczanie, negatywny stosunek do siebie)