Terapia DDA i DDD

(Dorosłe dzieci alkoholików, Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)