Poczucie niskiej wartości

termin wprowadzony do psychologii przez S. Freuda dla oznaczenia „warstwy” psychiki pośredniczącej między popędowym Id i normatywną nadbudową – Superego. Ego jest organizacją procesów poznawczych na poziomie świadomym, reguluje całokształt wewnętrznych i zewnętrznych oddziaływań na osobowość. 


Szewczuk W. (1985). Słownik psychologiczny (s. 70). Warszawa: Wiedza Powszechna.

Za: Instytutem Psychologii Zdrowia