PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Strona Pracowni Psychiki i Psychoedukacji

ZABURZENIE AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWEZaburzenie afektywne dwubiegunowe charakteryzuje się nawrotami (co najmniej dwoma) epizodów obniżenia nastroju (depresji) i podwyższenia nastroju, wzmożonej aktywności i energii (manii). Charakterystyczny jest powrót do stanu zdrowia pomiędzy epizodami.

Epizody manii zaczynają się zwykle nagle i utrzymują się od 2 tygodni do 4-5 miesięcy. Depresje są zwykle dłuższe - średnio ok. 6 miesięcy, rzadko więcej niż rok.
 

Zobacz także: depresja, mania


Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków – Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”

Za: Instytutem Psychologii Zdrowia