PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Strona Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji

UROJENIAZaburzenia treści myślenia, fałszywe przekonania sprzeczne z indywidualnym doświadczeniem i utrzymujące się mimo danych, argumentów i dowodów zaprzeczających. Urojenia należy odróżnić od panujących w danej kulturze lub subkulturze opinii, przesądów, uprzedzeń i zabobonów. Główne typy urojeń dotyczą cech samego chorego, jego roli społecznej i stosunku otoczenia do chorego. Mogą być objawem m.in. schizofrenii, psychozy czy zaburzenia urojeniowegoSzewczuk W. red. (1985) Słownik psychologiczny Warszawa, Wiedza Powszechna

Reber A. (2000). Słownik psychologii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Za: Instytutem Psychologii Zdrowia