PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Strona Pracowni Psychiki i Psychoedukacji

TRAUMA

uraz psychicznyTrudne sytuacje i wydarzenia, skrajne przeżycia emocjonalne wywierające wpływ na stan psychiczny. Czynnikami urazowymi mogą być pojedyncze, ujemne, silne bodźce psychiczne, wielokrotnie powtarzające się ujemne, niekoniecznie silne bodźce, niektóre sytuacje konfliktowe lub frustracyjne.

Konsekwencją urazu psychicznego mogą być okresowe stany obniżenia aktywności i nastroju, poczucie krzywdy, rozdrażnienie, nerwice a nawet psychozySzewczuk W. red. (1985) Słownik psychologiczny Warszawa, Wiedza Powszechna

Reber A. (2000). Słownik psychologii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Za: Instytutem Psychologii Zdrowia