PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Strona Pracowni Psychiki i Psychoedukacji

SUPEREGOwprowadzone przez S. Freuda określenie dla instancji kontrolnej w strukturze osobowości, której podporządkowane jest Ego. Odpowiada to, jeżeli nie uwzględniać teoretycznej podbudowy psychoanalitycznej, pojęciu Ja idealnego, a także sumieniu. Superego jest uwewnętrznieniem zakazów oraz nakazów o charakterze społecznym. Jeżeli między Ego i Superego powstają konflikty, to wówczas włącza się mechanizm tłumienia albo wypierania (w ujęciu Freuda), który powoduje przesunięcie nie akceptowanych przez Superego treści do podświadomości, skąd właśnie mogą przechodzić do świadomości w postaci zniekształconej (marzenia senne, czynności pomyłkowe), a także mogą stanowić podłoże nerwic.Szewczuk W. (1985). Słownik psychologiczny (s. 165). Warszawa: Wiedza Powszechna.

Za: Instytutem Psychologii Zdrowia