PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Strona Pracowni Psychiki i Psychoedukacji

STABILNOŚĆ EMOCJONALNAjest biegunem wymiaru labilność emocjonalna vs stabilność emocjonalna, inaczej nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest według psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu podstawowych czynników osobowości.
Najważniejszym przejawem stabilności emocjonalnej jest reakcja emocjonalna adekwatna do siły bodźca. Ponadto w sytuacji pobudzenia emocjonalnego osoba stabilna szybko powraca do wyjściowego stanu emocjonalnego. Osoby zrównoważone emocjonalnie są stabilne, spokojne, zrelaksowane, efektywnie radzące sobie ze stresem.Strelau J. (2000). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.
 Za: Instytutem Psychologii Zdrowia