PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Strona Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji

OMAMY

halucynacje Doświadczenia postrzegania, posiadające cechy rzeczywistego wrażenia zmysłowego, przy jednoczesnym braku bodźców fizycznych. Halucynacjom towarzyszy silne przekonanie o realności doznań.
Są traktowane jako wskaźnik zaburzeń psychotycznych. Odnoszą się do różnych modalności zmysłowych, np.: halucynacje słuchowe, dotykowe, smakowe. 


Reber A. (2000). Słownik psychologii (s.243). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Za: Instytutem Psychologii Zdrowia