PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Strona Pracowni Psychiki i Psychoedukacji

MANIAWzmożenie nastroju, zupełnie nieadekwatne do sytuacji i okoliczności, które może zmieniać się od beztroskiej dobroduszności do niekontrolowanego podniecenia. Stanowi dobrego samopoczucia towarzyszy wzmożona energia, a co za tym idzie nadmierna aktywność, wielomówność, zmniejszona potrzeba snu. Samoocena jest wyraźnie zawyżona, pojawiają się oceny wielkościowe i zbyt optymistyczne sądy. U cierpiących na manię mogą się pojawiać zaburzenia percepcji (jak np.: postrzeganie kolorów jako niezwykle żywych i pięknych).

Cięższym przypadkom manii mogą towarzyszyć objawy psychotyczne. Podwyższona samoocena i idee wielkościowe ulegają wtedy przekształceniu w urojenia, drażliwość i urojenia prześladowcze. Występuje gonitwa myśli i słowotok, który czyni wypowiedzi chorego niezrozumiałymi. Wzmożona aktywność ruchowa może prowadzić do zachowań agresywnych. Urojenia i omamy mogą być zgodne lub niezgodne (np. neutralne) w treści z zaburzeniem nastroju.


zobacz również: zaburzenie afektywne dwubiegunoweKlasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków – Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”

Za: Instytutem Psychologii Zdrowia