PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Strona Pracowni Psychiki i Psychoedukacji

LIBIDOw psychoanalizie: hipotetyczna energia psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny. Freud, który wprowadził ten termin, w późniejszych swych pracach znacznie zmodyfikował sposób jego użycia, dzięki czemu czysto seksualny komponent stał się mniej ważny, a termin przyjął znaczenie bliższe energii życiowej. (...) W szeroko pojętej psychoanalizie te późniejsze modyfikacje nigdy nie zdominowały myślenia w takim stopniu, jak wcześniejsza teoria i libido na ogół zachowywało swoje wyraźnie seksualne konotacje. Jednakże wskutek istnienia tych do pewnego stopnia sprzecznych definicji, terminu tego często używa się po prostu w znaczeniu każdego seksualnego lub erotycznego pożądania albo przyjemności lub w znaczeniu wszelkiej energii psychicznej, seksualnie obojętnej. Między tymi dwoma biegunami oscyluje znakomita większość współczesnych zastosowań tego terminu.Reber A. (2000). Słownik psychologii (s. 342). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Za: Instytutem Psychologii Zdrowia