PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Strona Pracowni Psychiki i Psychoedukacji

DEPRESJAW depresji pacjent najczęściej cierpi z powodu obniżonego nastroju, utraty zainteresowań i zdolności do radowania się, wzmożonej męczliwości a co za tym idzie - zmniejsza się jego aktywność. Do często spotykanych objawów należą:

 • osłabienie koncentracji i uwagi
 • niska samoocena i mała wiara w siebie
 • poczucie winy i małej wartości
 • pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości
 • myśli i czyny samobójcze
 • zmniejszony apetyt

Objawy depresji wykazują spore zróżnicowanie między osobnicze. U niektórych chorych na pierwszy plan wysuwa się lęk, dystres, podniecenie ruchowe, u innych z kolei widoczne są zaburzenia nastroju. Do ustalenia rozpoznania epizodu depresji niezbędne jest stwierdzenie utrzymywania się zaburzeń przez co najmniej dwa tygodnie.

W przebiegu depresji występują również dobrze zaznaczone objawy "somatyczne", do których zalicza się:

 • utrata zainteresowań lub brak przyjemności przy wykonywaniu czynności, które zazwyczaj sprawiały radość
 • brak reaktywności emocjonalnej na wydarzenia, które zazwyczaj sprawiają przyjemność
 • budzenie się rano dwie i więcej godzin przedwcześnie
 • wyraźne spowolnienie lub pobudzenie ruchowe
 • wyraźna utrata apetytu połączona z utratą co najmniej 5% masy ciała w ciągu ostatniego miesiąca

Występowanie co najmniej czterech z tych objawów jest warunkiem rozpoznania zespołu somatycznego.

Pierwszy epizod depresyjny określa się w kategoriach łagodnego, umiarkowanego lub ciężkiego epizodu depresyjnego. Następne klasyfikowane są jako depresja nawracająca.

W przypadku ciężkiej depresji mogą występować również objawy psychotyczne w postaci omamów lub urojeń, a także próby samobójcze.Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki

Za: Instytutem Psychologii Zdrowia