POMOC PSYCHOLOGICZNA - Psychoterapia i Psychoedukacja - pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, psychoterapia, terapia, porady psychologiczne, DDA, depresja, lęki, nerwica, psychoterapeuta, psycholog, Jolanta Hojda, Maria Natorska

POMOC PSYCHOLOGICZNA - Psychoterapia i Psychoedukacja

Strona Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji

Zakres pomocy

 • Konsultacje psychologiczne oraz psychiatryczne mające na celu rozpoznanie problemu i zaproponowanie najlepszych form dalszej pomocy.
 • Pomoc psychologiczna (doradztwo, interwencje kryzysowe, profesjonalne wsparcie). Pomoc psychologiczna nie będąca psychoterapią ma zastosowanie w sytuacjach, gdy podczas kilku spotkań (czasem jednego) klient uzyskuje potrzebne informacje, wsparcie oraz "narzędzia", pozwalające uporać się z problemem.
 • Psychoterapia indywidualna obejmuje:
 • diagnozę problemu tj. zidentyfikowanie trudności psychologicznych z jakimi klient sobie nie radzi,
 • analizę psychologicznego funkcjonowania klienta w problematycznych sferach życia,
 • określenie źródeł problemu i czynników podtrzymujących problem,
 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności (praca nad zmianą destrukcyjnych schematów osobistych i interpersonalnych oraz dysfunkcjonalnych przekonań i zachowań),
 • wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach (rozwijanie adaptacyjnych umiejętności, zapobieganie nawrotom),
 • od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań z terapeutą (w zależności od potrzeb i zgłaszanych problemów). Podczas pierwszych 2-3 spotkań zawiązany zostaje kontrakt psychoterapeutyczny. Polega to na określeniu celów terapii oraz jej przebiegu tj. częstotliwości, kosztów, ilości spotkań itp.
 • Psychoterapia grupowa - to forma terapii, która, mimo iż jest prowadzona grupowo, koncentruje się na pomocy indywidualnemu pacjentowi w powrocie do zdrowia. Pacjenci korzystający z tej formy terapii mają do dyspozycji nie tylko terapeutę lecz także pozostałych uczestników grupy razem z ich doświadczeniami życiowymi. Badania pokazują, iż większość kłopotów, z jakimi zgłaszają się pacjenci korzystający z pomocy psychoterapeutycznej jest związana z relacjami z innymi ludźmi. Pacjenci w grupie terapeutycznej funkcjonują tak samo, jak w relacjach w swoim realnym życiu. Dzięki grupie mają możliwość identyfikacji źródła swoich kłopotów i próby modyfikacji swoich zachowań w sytuacji zaufania i bezpieczeństwa. Terapeuta dba o wzajemne poszanowanie członków grupy oraz o ustalenie norm grupowych m.in. zasady dyskrecji - nie ujawniania treści grupowych na zewnątrz.

  Grupa terapeutyczna

 • daje możliwość dogłębnego zajęcia się się samym sobą podczas intensywnego doświadczenia grupowego,
 • powiększa wiedzę o sobie samym: swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach znajdowania sobie pozycji w grupie, możliwość ekspresji i komunikowania się z ludźmi,
 • pozwala uzyskać od reszty grupy dużą porcję szczerej i pełnej informacji o tym, jak się jest widzianym przez innych,
 • daje możliwość eksperymentowania nad zmianami typowych dla siebie reakcji, kontaktowania się z innymi, wyrażania uczuć,
 • pozwala lepiej zrozumieć innych ludzi.
 • Psychoterapia grupowa w zależności od potrzeb grupy może zawierać elementy muzykoterapii, psychodramy, relaksacji i psychoedukacji.

  Grupa liczy 8 osób, decyzja o uczestnictwie w terapii grupowej zostaje podjęta wspólnie przez terapeutę i klienta podczas konsultacji indywidualnej. Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny.

 • Psychoedukacja - nabywanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności podczas warsztatów grupowych (lub spotkań indywidualnych) z zakresu:

 • asertywności,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • oraz innych tworzonych w miarę pojawiających się potrzeb klientów.
 • Psychoterapia grupowa i indywidualna DDA - DDD - dla dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinach, gdzie problemem było nadużywanie alkoholu przez kogoś z dorosłych lub jakiś inny problem wpływający na wszystkich członków rodziny (DDA - skrót od: Dorosłe Dzieci Alkoholików), (DDD - skrót od: Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych)
  Ten rodzaj pomocy jest dla Ciebie jeśli:

 • Wychowywałeś się w rodzinie, w której "problemem był alkohol"; ale także inny dlugotrwały problem, który dotyczył dorosłych: przewlekła choroba, bezrobocie, ataki agresji i złości, przemoc, rozwód
 • Masz wspomnienia z dzieciństwa, o których trudno Ci będzie zapomnieć, a które miały związek z czyimś nadużywaniem alkoholu lub jego zachowaniami związanymi z innym problemem
 • Masz poczucie, że Twoja przeszłość wciąż Cię "prześladuje", chociaż chciałbyś zapomnieć
 • Dopadają Cię uczucia, z którymi sobie nie radzisz
 • Masz problemy w bliskich związkach (z partnerem, dzieckiem, rodzicami itp.)
 • Trudno Ci dobrze o sobie myśleć, dbać o siebie, przeciążasz się, przepracowujesz